Yerine Getirilen Vasiyet

Adamın biri Műslűman mzearlığına cansız bir kpöeği gmöer. Görenler onu, zamanın kadısına şikayt ederler. Kadı adamı çağırır ve işin aslını sorar.

Adam: -Doğrudur, öyle yaptım, çünkü; köpğein bana vsaiyeti böyleydi, onun vasiyteini yerine getirdim, der.

Kadı: -Sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun? diye çıkışır. Adam:-Hayır efendim, aynı zamanda kadıya da 10.000 altın verilmesini vasiyte etti. Bunu duyan kadı: