Yemenli Onbir Kadnın Hikayesi

Bu kadınlar bir araya gelmiş kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiç birşey gizlmiyecekleri hususunda. Ve birinci kdın başlıyor ;
– Benim kocm yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı huysuz gururlunun birisidir.

– İkinci kadn anlatır ;
Ben kocamn kötü huylarını anlatmak istemem korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük herşeyini söyleyip geriye,

İçeriği Görüntüle