Üç Arkadaş Hikayesi

Eski tarihlerde çocukluk arkadaşı bir okulda eğitim gören çok samîmi üç arkadaş varmış. Okuldan mezun olduktan sonra birbirlerinden ayrılmaları çok zor olmuş.
Yedikleri ve içtikleri ayrı gitmeyen bu üç samîmî arkadaş;

Nerede, hangi işte ve hangi görevde olurlarsa olsunlar, birbirleri ile;
– İrtibatı asla kesmeyeceklerine,
– Doğru Yol’dan,
– Adalet ve Hakkâniyetten ayrılmayacaklarına, vatana hizmet dâvasından hiçbir zaman geri kalmayacaklarına” dair söz vermişler. Aradan yıllar geçmiş birbirleri ile irtibat kuramamışlar. Çünkü o dönemde

İçeriği Görüntüle