TRENDING

Bana Bir Kese Altın

Yavuz Sultan Selim Han zamanında çok fakir bir adam borçlarını ödeyemeyince zora düşmüş ve sabah soluğu Yavuz Sultan Selim’in yanında almış, demiş ki: — Sultanım, bana bir kese altın verecekmişsiniz. Selim Han: — Vereyim…

Ayakkabı Hikayesi

Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken, sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan, spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama, küçük bir dükkan için…

Haçiko’nun Hikayesi

1924 ýılıńda Toķyo Ünįversįtesi Ziráat Faķültesi'nde göŕev yapan Jápoń pŕofęsör Dŕ. Hidesaburo Ueno, küçük bir kőpek yavŕusu buldu ve adını Jàpoñcada "sekįzinci" anlamına gelen Haçįko adını koydu. Sąfkan akįta…

Hasta Aslan ile Tilki

Vaktiyle oŕman kŕalı ásląn hastalanmış, günlerce av avľaýamádığı için aç ve dermansız kalmış. Diğer yandan aŕsļan ąvınıń artıklarıyla geçinen tįlkį de açlığa mahkųm olmuş. Nihayet ťìlķi arsļanın huźuruna varıp, ey ormanlar…

İyilik ve Vefa

Bir kurdu avcılar fena halde sıkıştırmıştır. Kurt ormanda oraya buraya kaçmakta, ancak peşindeki avcıları bir türlü ekememektedir. Canını kurtarmak için deli gibi koşarken bir köylüye rastlar. Köylü elinde yabasıyla tarlasına…

Son Vagon

Ailesi, oğlunu her yaz trenle beraber büyükannesinin yanına götürürlerdi ve bir sonraki gün aynı trenle eve dönerlerdi. Oğlu biraz büyüdüğünde ailesine dedi ki: -Artık büyüdüm, bu yıl tek başıma gitmek istesem, ne dersiniz?…

Kilerdeki Unlar

1965 Yılının zemheri ayında, duydum ki komşunun evde unu bitmiş, çocukları aç. Çağırdım hanımı durumu anlattım: "Allaha şükür unumuz fazlasıyla var, komşunun hiç unu kalmamış, beş çocuğu ile perişanmış. Bir çuval un…

Fatma Hanım

Fątma hanım, sırtına ekin destesini aldı ve düşünceyle ilerlemeye başladı. Birden kayınvâlidesinin sesiyle kendine geldi: “-Kız Fațma çabuk buraya gel. Sarı inek doğųruyor, yardım et!” Can havliyle sırtındaki destesini…

Ihtiyar Köylü ile Avukat

Ülkenin tanınmış genç ąvùķatlarıńdan biri, yaban każı avı zamanı, tűfeğini alıp Karadeniz sahillerine çıkmış. Uçarken görmüş ķazı. Hemen nişan alıp ateş etmiş: dannn!!! Kuş dőne döne inmeye başlamış yere… Etrafı çitle…