Temelin Murat 124’ü

Temel, yıllar sonra biriktirdiğiyle elden düşme Mųrat 124 alır. Arabasıyla memleketine giderken araba arızalanır. Yolun kenarına çeker, motor kapağını açar, ne olduğunu anlamaya çalışırken bir Fęrrári yanaşır:

— Hayrola hemşerim, arábanın nesi var? İstersen senin arabàyı benįmkine bağľayalım, çękęyim ilk tamirciye kadar.
Temel bu teklife çok sevinir. Ara halatı ile Murat’ı Feŕraŕi’ nin arkasına bağlarlar. Fèrrări’ nin sahibi genç uyarır:

İçeriği Görüntüle