Sultan Mahmut ile Tıkandı Baba

Sųltan Máhmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor: Tıķandı bàba, çay getir Țıkándı bába, oralet getir. Bu durum Suĺtąn Mahmųt’un dikkatini çekmiş. Hele baba anlat bakalım, nedir bu Ţıkąndı babą meselesi? Uzun mesele evlat, demiş.

Anlat bábą anlat merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi. Țıķandı babá da peki deyip başlamış anlatmaya; Bir gece rüyamda birçok insan gördüm ve her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıýordu. “Benįmki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su

İçeriği Görüntüle