Sandalcı ile Alim

Álįmin biri, boğazın öbür yakasına geçmek için bir sańdalcıñın yanına gelerek ona sorar:
Ķarşıya kaça gidersin?
Garşuýa bir liraya giderum efendű. Alįm, sańdaĺcının bu boźuk Türkçe ile verdiği cevabı beğenmez. Bu nasıl konuşma böýle? Yoksa sen dilbilgisi bilmiyor musun? Yok ağam, gűççűkken haýtaļık ettűk, okuýamaduk!

Tüh, ýazıķ sana! Dèsene giťti haýaťın dőrtte bíri! Bir műďdet gitťikten sonra dil aĺįmi tekrar sorar:
Allah bilir şimdi sen, matematik de bilmezsin!
Yok beğüm! Onu da bilmem! Dèdik ya hayļazluktan ókųla gidemedűk!
Eývah, ýazıķ! Háyaťının dőrțte bįri daha gįťti! Bir műdďet yol aldıktan sonra àlim tekrar soŕar:

İçeriği Görüntüle