Sandalcı ile Alim

Zamanın birinde alimin biri, boğazın öbür yakasına geçmek için bir sandalcının yanına gelerek ona sorar:
– Karşıya kaça götűrürsün?
– Garşuya bir liraya gęçűrűm efendű.
Alim, sandalcının bu bozuk Türkçe ile verdiği cevabı beğenmez.
– Bu nasıl konuşma böyle? Yoksa sen dilbilgisi bilmiyor musun?
– Yok ağam, gűççűkken haytalık ettűk, okuyamaduk!

– Tüh, yazık sana! Desene gitti hayatın dörtte biri! Bir müddet gittikten sonra dil alimi tekrar sorar:
– Allah bilir şimdi sen, matematik de bilmezsin!
– Yok beğüm! Onu da bilmem! Dedik ya haylazluktan okula gidemedűk!
– Eyvaah, yazık! Hayatının dőrtte biri daha gitti! Bir müddet yol aldıktan sonra alim dayanamaz ve tekrar sorar: