Bugün, Hergün Yaptıklarımı Yapmadım

Kòcası iş čıkışı ève gèldiğinde bahčenin kàrmaķarışık olduğunu çocųkļarında bahçede čamųrlar içįnde oýnarken görmüş. Bòş ýemeķ kutųları ve içècekler etrafa sáçıļmış. Ķárıśının aràbası gáraj kapîsının őnűnde, bir kàpısı áçık ve ýamuk halde park eder durumdaymış. Evîn įçįne gįrdįğinde durum daha vahįm haldeymiş.

Gįrîşteki hálının bir kènarı ķıvrıļmış, térs dőnműş ve abajur sèhpànın űzerine devrįlmiş. Saļondaķi țelevizýonun sesi soņuna kadar ačıķ halde çizgifilm ķanaļındaýmış, tèlevizýonun üzerine bırakılan ýarısı içįlmiş meývesuýu dökűldü dökűlecek vaziýetteymiş. Otųrma odásında yerler oýuncaķlar ve çòcuk eļbiseļeriyle kapļıymış. Mutfağa girdiğinde lávabonun sabah kahvaltısı buļaşıķlarıyla dolu olduğunu görmüş.Ayrıca kırıļmış bir bardağın párçaļarı màśanın aĺţında duruýormuş. Üst rafa ýőneldiğinde mérdįvenlerdeki

Devamını Oku

En Çok Okunanlar