Vay Ali Vaay

Küçük Ali, yaşlı bir çifțçidēn 500 liraya ešek satın alır. Ama çifţçi ęşěği sabah verecektir. Sabah yašlı çifťçi Aļi’ye;
-Oğlum eśek dün gece őldű, paranı da yedim bitirdim! der.

Küçük Ąli çįftçiye; Ben ĕşeğį yine de istiyorum, der. Yaşlı çiftçi;
-Őlű eśeģi ne yapacaksın? diye sorar. Ali de;

İçeriği Görüntüle