Kim haklı kim haksız…

Bir zamanlar, ülkenin birinde arpa, mısır, saman alışverişi yapan zengin bir tüccar varmış. Zenginmiş ama har vurup harman savurmayı da sevmezmiş.

Tutumlu bir kişiymiş. Tüccar evin bahçesinde otururken içeriden birden karısı bağırmış, tüccarda eyvahhh yine ne oldu diye alelacele içeriye girmiş ve

içeriği görüntüle