Ava Giderken Avlanmak

Ya.hudi’nin biri Kayseri pazarına top.al eşeğ.ini satmaya gelir ve hayvanin to.pal olduğunun anlaşılmaması için ayaklarına çivi ç.akar. Bir müddet pazarda bekledikten sonra müşteri gelmeyeceğini düşünüp gitmeye karar verir. Tam hazırlanmış çıkacakken:

Bir müşteri gelerek bu hyvani satın alacağını söyler. Bizimki essğe bir bakar ki ayakla.rına çivi çakı.lmış. Bu çivileri çıkarırsa hay.vanın düzelebileceğini düşünmüş. Başlamışlar pazarlık yapmaya: Yah.udi demiş ki:
–Kardeş sen nerelisin?