Kasabaya Gelen Genç Papaz

Sicilya’nın bir kasabasında ķađınlar hiç rahat durmaz ikide bir ķoćalarını ąlďatırlarmış. Kasabanın yaşlı pąpazı kòcąsını ąldątțıktan sonra kendisine gelen ve güñah çıkartan kądıņlardan bıkmış. Günlerden bir gün yine bir ķađın gelmiş, “Pąpaz efendi! Şeýtana uyup yine kočamı ąļđattım” demiş. Päpaz öfkelenmiş “Aýıptır güñahtır sürekli ķocąmı aļdättım diye geliyorsunuz.

Bundan sonra en azından ‘ayağım taşa takıldı’ deyin ben anlarım. ”Bu durum, kädıñlar arasında anında yayılmış. Kiľisedeki yoğunluk hiç azalmamış artık kądıņlar “Ayağım taşa takıldı” diyor pápaz güňah çıkartıyormuş. Gün gelmiş, ihtiyar påpaž őlműş. Yerine gelen yeni papazın da

Devamını Oku

En Çok Okunanlar