Kabuk Bağlamayan Yara

Vakti zamanında bir padişahın çok iyi, sevdiği güvendiği bir arkadaşı varmış.Her türlü sırrını paylaşır ve derdini bölüşürmüş onunla.Arkadaşı ise fazlaca meraklı biriymiş.Her zaman sorular sorar, padişahın da aradaki güveni kırmamak için bu sorulara yalansız cevap vereceğini bilir, ve böylece sırlarına ortak olurmuş…

Bu sırlara ülke topraklarına gömdüğü gömüler ve padişahın her zaman dert yandığı vücudundaki kabuk bağlamaz yarasıda dahil olmuş en sonunda…Uzun yıllar süren dostluk en sonunda küçük bir yalnış anlaşılmanın büyüyüp tartışmaya dönüşmesi sonucu bozulmuş… Padişahın arkadaşı en güzel günlerini paylaştığı dostunu ezip geçerek,düşman ülkenin kralıyla dost olmuş… Ve aradan kısa zaman geçmiş.Bir gün kral ile birlikte bir düzlüğe gitmişler. Ve kin beslediği eski dostu padişahın tüm sırlarını