Japonun Gözünde Türkler

Bir Japon turist, İstanbul’da geçirdiği bir haftanın sonunda biz Türklerle ilgili izlenimleri sorulduğunda aynen şunları söylüyor:

Türklerin evine gittiğinizde, tanımasalar da buyur ediyorlar. Siz oturmadan kimse oturmuyor. Siz sofraya geçmeden kimse geçmiyor. En iyi yere sizi oturtuyorlar. Siz yemeğe başlamadan kimse başlamıyor. Ve en önemlisi,