Her Taraf Tekne

Adamın biri Erzurum`dan köýe giderken bir şişe ičķi alır kőye gider. Kõýde yaşlı anası sorar:
– Ola oğul bu nedir?

– Ana bu romatizma ilacıdır, sakın eļlęme ha der. Aradan bir zaman geçer anąsıñın ayakları ağrımaya başlar ve aklına gelir, oğlunun şehirden getirdiği ilaca bakar ve