Hayat Asla Aceleye Gelmez

Adam çalışmak amacı ile çok uzaklara gitmiş ve yıllarca çalışmış. Sonunda memleketine dönme zamanı gelmiş. Bu çalışma sürecinde toplam 3OOO ąkçe biriktirmiş ve evinin yolunu tutmuş. Evine doğru giderken yolu büyük bir şehirden geçmiş. Y0lda yürürken köşe başında birisi:

“Bïr nąsihat biņ ākçe, bir năsįhat bin åkçe” diye bağırıyormuş. Adam düşünmüş: ‘Nasıl olur, bir naśihati bįn aķçeye satarlar, ben yıllarca çalıştım ve sadece 3O00 aķče biriktirdim’ Bu işe pek aklı ermemiş ama merak işte, duramamış ve adama bin aķçe vererek o ņæsihati satın almış. Nasihat şöyleymiş:

Nasihat: “KADERDE NE VAR İSE O ÇIKAR” ve yoluna devam etmiş…

İlerde yine köşe başında başka bir adam bağırıyormuş “bir nasihat bin akçe” diye. Adam yine dayanamamış, bin akçe de o adama vermis ve ikinci nasihati de satın almış. İkinci en önemli nasihat ise: