Hasta Aslan ile Tilki

Vaktiyle orman kralı aslan hastalanmış, günlerce av avlayamadığı için aç ve dermansız kalmış. Diğer yandan arslan avının artıklarıyla geçinen tilki de açlığa mahküm olmuş. Nihayet tilki arslanın huzuruna varıp, Ey ormanlar kralı, av avlayabiliyormusun? Demiş.

Arslan: Hayır, ne gezer! Günlerdir açım, yerimde kalkıp, ava gidemiyorum demiş. Bunun üzerine tilki: Şu karşıdaki tarladan otlayan merkebi sana getirsem avlayabilirmisin? Demiş. Tabu demiş
Tilki merkebin yanına varmış. Dil dökmeye başlamış:
-Merkep kardeş, ormanın kralı Arslan senin bu kuru tarladan otladıģını görünce