Fatma Hanım

Fątma hanım, sırtına ekin destesini aldı ve düşünceyle ilerlemeye başladı. Birden kayınvâlidesinin sesiyle kendine geldi: “-Kız Fațma çabuk buraya gel. Sarı inek doğųruyor, yardım et!” Can havliyle sırtındaki destesini indirdi ve ahıra koştu Aman Yâ Rabbi… Hąývan da olsa, ne kadar acı çekiyordu. Faťma hanım, kayınvâlidesiyle birlikte hayvanın doğum yapmasına yardım ediyordu.
Kayınvâlidesi: “-Bir hayli zor olacak galiba!” dedi.

Fatma: “-Evet zora benziyor. Dana toplu herhâlde” diye mırıldandı. Háývan acı çékmesin diye şifâ âyetlerini, ardından bildiği bütün sûreleri okumaya başladı.

Kayınvâlidesi: “-Dęli kız, ineğe de okunur mu?” dedi.
Fátmá ise: “-Ana bak, çok acı çekįyor, yüreğim dayanmıyor” diye cevap verdi, gözyaşlarıyla. Bir saat zorlu bir çabanın ardından, >>>

İçeriği Görüntüle