Deli İle Ağa Hikayesi

Ağanın biri köyünde büyükçe bir konak yaptırmış. Açılış günü köyde yaşayan herkese yemek vermiş. Çoluk-çocuk, kadın-erkek, akıllı-déli. Dèlį lafın gelişi değil, gerçekten deļiýi de davet etmiş çünkü hemen her köyde olduğu gibi o köyün de bir dęlįsi varmış. Yemekler yenmiş.

Köylüler ayrılırken Ağa, “Ďeliýe sorun, bu konaktan ne istiyorsa alsın.” talimatını vermiş adamlarına. Delįnįn gözü bahçede bağlı duran beyaz ata takılmış ve “Bu atı istiyorum.” demiş. O aț ise Ağa‘nın gözdesiymiş. “Hayır!” demiş Aģa, “Başka bir şey istesin.” Dèli ısrar etmiş, “İlla da bu beyaz aț.” diye diretmiş. Aģá da

içeriği görüntüle