Çinli İş adamı

Ö-ldüğ-ümüzde paramız bankada kalır. Ama yaşarken harcayacak yeterli paramız yoktur. Gerçek şu ki; öld-üğü-müzde harcanmamış epey paramız kalmıştır.

Çin’de zengin bir iş adamı öld-üğünde bankadaki 1.9 milyar lira ka-rısına kaldı. Ka-rısı da adamın şöförüyle ev-lendi.
Şöför şöyle söyledi:-
”Ben hep patronum için çalıştığımı sanırdım. Şimdi anlıyorum ki meğer o benim için çalışıyormuş ve daha çok yaşamak daha ze-ngin olmaktan önemlidir. O halde kimin kim için çalıştığını sorun etmektense..