Genel

İçimden Geldi Evlat

Jandarma, soğuk bir kış günü Afyonkarahisar'da trafik uygulaması yapmaktadır. Yaşlı bir amca ve yanında...

Ben Bir Selvi Boylu Yardan Ayrıldım

Ailede kan davalarının gereğini yapacak başka hiçkimse kalmadığı için bu yükü üzerine almıştı Feride....

Basit Elvedalar

Önüme bir yığın mektup gelirdi hergün... Adresi geçersiz mektupların ve postahanede toplanan mektupların ne...

Çiftçi Mehmet Amca

Bir kamyonun Çarpmasıyla yaralanmış olan çiftçi Mehmet amca kazadan sorumlu tuttuğu taşıma şirketine dava...

Ayakkabının İçindeki Mutluluk

Alimlerden biri, talebesi ile gezerken, bir tarlanın yanındaki ağaçlardan birinin altında eski bir çift...

Azrail ile Şoför

Adamın biri arabasıyla giderken yolda bir yolcu alır. Adam arka tarafa biner. Şoför:-Eee hemşerim kimsin,...

Yetimhanedeki Çocuk

Evleneli 12 yıl olmuştu. Çocuk sahibi olamamıştık. Tedavi için gittiğimiz doktorların hemen hepsi aşağı...

Çinli İş adamı

Ö-ldüğ-ümüzde paramız bankada kalır. Ama yaşarken harcayacak yeterli paramız yoktur. Gerçek şu ki; öld-üğü-müzde...

1 Tavuk 5 Horoz

Temel Karayollarında şef olmuş. Kar kış demeden dağlarda koşturuyor. Bir gece arabasıyla şehre inmeye...

Sekiz Numaralı Kutu

Hekimin biri yeni bir yer açmış. Kapıya yazmış "Giriş fiyatı 500 lira. İyileştiremediğimiz hastaya...