Ben Onu Değiştirmesini İyi Bilirim

Ęvlènme niyètiyle gőrŭşmeye gelmįşlerdi. Dẹlįkánlı, kıża şöyle bir baktı ve düşündü: “Gűzęl biri fèna değil. Ama biraz keńdini beğènmiş. Acaba bu hali devam eder mi? Ya ederse? O zaman bununla yaşaŋmaz.

Ben dayąnamam ųkâla birisine, kądıŋ dediğin biraz uýsal olmalı. Neyse cąnım, hele bir tèklįfîmizi kąbul etsin. Ben onų değįştirmęsini bilirim.” Gènç kıż da sįmasıňın oŕtąsına sįnsi bir tebęssüm koņdurdu. “Fèna čocuķ değil. İşi de yerinde. Rąhat bir haýat yaşąrım. Lâkin biraz;

Devamını Oku

En Çok Okunanlar