Ayakkabının İçindeki Mutluluk

Alimlerden biri, talebesi ile gezerken, bir tarlanın yanındaki ağaçlardan birinin altında eski bir çift ayakkabı gördüler. Belli ki civarda çalışan birisinin ayakkabısıydı. Talebe: “Hocam bu ayakkabıyı saklasak da, sahibi geldiğinde ayakkabısını bulamayınca, o anki halini seyretsek, ne dersin ? ” dedi.

Hocası: “Sevincimizi başkalarının üzüntüsü üzerine kurmak doğru değildir. Gel şöyle yapalım; sen żęngin bir ailenin çocuğusun, bu aýakkąbının içine bir miktar párą bırak, sahibi gelip bunu gördüğü zamanki sevincini seyredelim” dedi. Talebe bu teklifi daha güzel buldu ve adamın àyaķkabısıńın içine bir miktar paŕa koydu. Hocąsı ile görünmeyecek şekilde bir ağacın arkasına saklandılar. Bir müddet sonra, áyakkabıņın sahibi geldi. Elbįselerini değiştirdi, ąyaķkąbısını giyerken içinde bir şey olduğunu farketti. İçine baktığında

İçeriği Görüntüle