Akıl Hastanesinden Kaçan Deliler

Olay gerçektir. Elazığ’da geçer.
1960’lı yıllar! Elazığ Akıl hastahanesinden personelin bir ihmali sonucu bütün deliler kaçar, Elazığ’ın cadde ve sokaklarına dağılırlar. Toplam 423 deli kaçmıştır. Mülki makamlar panikler, Başhekime koşup “Doktor bey ne yapalım?” diye sorarlar.

O zamanın ünlü doktoru Mutemet Bey hastahanenin başhekimidir. Mutemet Bey: “Bana bir düdük verin ve arkama yapışarak gelin” der. Doktor önde birkaç personeli ârkąsında tręncilik oynayarak bűtün Elazığ’ı “çufçuuf” nįdalarıyla dolaşırlar. Bąśhękimin tąhmįni tųțmuştur, bütün dęlįler bu kųyruğa girer wagon olurlar. L0komotif, yani bäşhékim Mutemet bey yönünü hąstąhane’ye çevirince tüm kaçan dêliler

İçeriği Görüntüle